hoa sim

( Có tất cả 1 bài viết )

SỰ TÍCH VỀ SỰ THỦY CHUNG CỦA HOA SIM VÀ HOA MUA

18-04-2020 14:04:01

Sắc tím của hoa sim và hoa mua là sắc màu của những tình yêu vĩ đại, của sự thủy chung, son sắt mãi không xa rời. Nhưng tại sao chúng lại được gắn với những biểu tượng ấy?...